جامعه

تبدیل سوژه متفکر به موجودی مصرف‌کننده+تصویر

تبدیل سوژه متفکر به موجودی مصرف‌کننده+تصویر

تبدیل سوژه متفکر به موجودی مصرف‌کننده+تصویر

استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار حوادث ناشی از استنشاق مونوکسید کربن را دارند

استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار حوادث ناشی از استنشاق مونوکسید کربن را دارند

خودروی مگان باج شورای شهر شاهین‌شهر به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

خودروی مگان باج شورای شهر شاهین‌شهر به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

مخالفت اعضای سازمان تاکسیرانی شهرداری شاهین‌شهر با ریاست حق‌شناس گرگابی

مخالفت اعضای سازمان تاکسیرانی شهرداری شاهین‌شهر با ریاست حق‌شناس گرگابی

پرسنل شهرداری شاهین‌شهر در راستای منافع خود اعتراض می‌کنند/ زمانی که بیت‌المال تاراج می‌شد چرا کارکنان شهرداری سکوت کردند؟

پرسنل شهرداری شاهین‌شهر در راستای منافع خود اعتراض می‌کنند/ زمانی که بیت‌المال تاراج می‌شد چرا کارکنان شهرداری سکوت کردند؟

مختاری رئیس شورای شاهین‌شهر؛ درآمد شهرداری شاهین‌شهر به‌شدت کاهش‌یافته است/ ۶۰۰ نیروی مازاد در شهرداری شاهین‌شهر مشغول به کار هستند/ استخدام‌های بی‌ضابطه کمر شهرداری شاهین‌شهر را شکسته است

مختاری رئیس شورای شاهین‌شهر؛ درآمد شهرداری شاهین‌شهر به‌شدت کاهش‌یافته است/ ۶۰۰ نیروی مازاد در شهرداری شاهین‌شهر مشغول به کار هستند/ استخدام‌های بی‌ضابطه کمر شهرداری شاهین‌شهر را شکسته است

رده شغلی اکثریت پرسنل شهرداری شاهین‌شهر کارگری است نه کارمندی/ تصمیم کاهش پرداخت اضافه‌کاری نیازمند کار کارشناسی بیشتر است / با توجه به مشخص شدن خط فقر در جامعه به‌شدت مخالف این دستور هستیم

رده شغلی اکثریت پرسنل شهرداری شاهین‌شهر کارگری است نه کارمندی/ تصمیم کاهش پرداخت اضافه‌کاری نیازمند کار کارشناسی بیشتر است / با توجه به مشخص شدن خط فقر در جامعه به‌شدت مخالف این دستور هستیم

پاداش ۲۵ میلیون تومانی شهردار سابق شاهین‌شهر تائید شد/ شهرداری شاهین‌شهر مادرخرج بسیاری از ارگان‌هاست/ دامنه فساد به شکل قانونی در همه جا گسترش یافته است

پاداش ۲۵ میلیون تومانی شهردار سابق شاهین‌شهر تائید شد/ شهرداری شاهین‌شهر مادرخرج بسیاری از ارگان‌هاست/ دامنه فساد به شکل قانونی در همه جا گسترش یافته است

دادستان شاهین‌شهر و میمه عوامل و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را محاکمه کنند

دادستان شاهین‌شهر و میمه عوامل و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را محاکمه کنند

اعضاء دوره چهارم شورای شاهین‌شهر پاسخ پاداش میلیونی به شهردار سابق را بدهند/ در صورت کذب بودن مطلب، پایگاه عدالت‌خواهی معذرت‌خواهی کند

اعضاء دوره چهارم شورای شاهین‌شهر پاسخ پاداش میلیونی به شهردار سابق را بدهند/ در صورت کذب بودن مطلب، پایگاه عدالت‌خواهی معذرت‌خواهی کند

Top